Kompetencer
Grafisk design: Signe har bred erfaring med design af grafiske opgaver til tryk og/eller elektronisk brug. Fx visuelle identiteter, design af kataloger og foldere i flere sprogversioner og af salgs- og udbudsmaterialer. Hun har også mange års erfaring med tegning af indretningsforslag til daginstitutioner og skoler. Hun kan efterbehandle og fritlægge billeder og designe hjemmesider i samarbejde med en programmør.


Illustrationer: Signe kan tegne alt! Fra infografik, blad- og karikaturtegning til illustrationer til brug i bøger og på plakater. Hun har også bred erfaring med visualiseringstegninger til produktblade.

Faglige netværk
VisueltForum / Journalistforbundet
linkedIn.com

 

CV:

22.-23. juni 2016

Ekstern censor

Designteknolog / afgangsprojekt.

UCN, Aalborg.

 

15. juni - nuværende

Projektansættelser hos KKart

Grafisk design, webdesign og illustrationer til bøger og blade.

 

1. juli 2013 - 9. maj 2016

Selvstændig virksomhed

Grafisk design, webdesign, illustrationer til bøger, blade og hjemmesider. 

 

1.-3. december 2015

Ekstern censor

Bachelorprojekt.

Visual Fashion Communikation.

VIA University College, Aarhus.

 

22.-24. juni 2015

Ekstern censor

E-Designer, 1. års eksamen.

Københavns Erhvervsakademi.

 

15. januar 2015

Ekstern censor

Bachelorprojekt

Visuel Fashion Communication, 

PBA Design+Business /

Erhverveakademi Sydvest, Sønderborg.

 

2.-3. december 2014

Ekstern censor

Bachelorprojekt / praktikeksamen

Retail design PBA Design+Business

TEKO Aarhus.

 

3. - 5. december 2013

Ekstern censor

Bachelorprojekt

Visuel Fashion Communication 

PBA Design+Business / TEKO Aarhus.

 

18. - 20. juni 2013

Ekstern censor

Afsluttende eksamensprojekt 

Visuel Fashion Communication, Designteknolog.

Design+Business / TEKO Herning.

 

1. februar 2013 - 1. oktober 2013

Projektansættelser hos KKart

Grafisk design, webdesign og illustrationer til bøger og blade.

 

2012

Udgivelse af bogen ”Tyven til søs”

Illustrationer og tekst.

En graphic novel med små rim i talebobler, til de alleryngste læsere. Forlag: Alinea.

 

1. april 2008 - 31. december 2012

Inhouse grafisk designer og illustrator hos UNIQA A/S

Visuel identitet. Design af kataloger og foldere i flere sprogversioner, design af indretningsforslag / salgsmaterialer. Håndtegninger til brug i kataloger og salgsmaterialer.

 

2010

Udgivelse af bogen ”Fang tyven!”

Illustrationer og tekst.

En graphic novel med små rim i talebobler, til de alleryngste læsere. Forlag: Alinea.

 

1. juli 2007 - 1. august 2012

Selvstændig virksomhed

Grafisk design, webdesign og illustrationer til bøger og blade. 

 

2003 - 2007

Projektansættelser hos KKart

Grafisk design, webdesign og illustrationer til bøger og blade. 

 

12. oktober 2004

Kulturministeriets Læselyst Kampagne

Undervisning i skrive- og tegne marathon på Kolding Folkebibliotek i samarbejde med forfatter Robert Zola Christensen.

 

1. november 2002 - 1. juli 2003

Husillustrator og grafisk designer ved by-brandingsprojektet ”Den Kloge By”

Projektansættelse hos foreningen labcom / Kolding Erhvervsråd.

 

1996 - 2002 (inkl. barselsorlov)

Designskolen Kolding

Afgang fra Institut for Visuel Kommunikation.

 

1995 - 1996

Grafisk Skole, Aarhus

Croquis tegning, perspektivtegning, komposition, farve- og materialelære m.m.


signeroed@kkart.dk